Herr Petter

Harstad Tidende er kanskje ikke kjent for sin evne til å plukke opp nyheter som er interessante for andre enn harstadværinger, men noen ganger glimter de til, i ekte lokalavistradisjon. De melder nemlig at Ola Bremnes har blitt sensurert av  iTunes. Det vil si, det er...