Siden sist!

Flere på twitter, blant annet poet Helge Torvund ,reagerer på at ingen av de 25 debutantene som Dagbladet presenterte her om dagen var poeter. Diktdebutant fra Samlaget, Kristina Leganger Iversen skriver i innlegget men diktarane var ikkje invitert: melding frå db si...

Siden sist

Siden sist-redakasjonen er på vei inn i en mediedepresjon. Redaksjonen lytter til P2, og spør seg selv, hva skjer med sendeskjemaet? Når ble radiohverdagen min et gigantisk intetsigende magasin? Heldigvis finnes det steder der seriøsiteten fremdeles bor, der dybde er...

Siden sist

Etter en intensiv julesesong har Siden sist-redaksjonen nok en gang satt seg ned for å finne ut hva som skjer i verden I Norge er det et evig skal ha! skal ha!-mas blant folk som jobber med kulturproduksjon, og dette i VERDENS RIKESTE LAND! Verdens rikeste land tar...