For noen dager siden ramla jeg over en artikkel på The SPOKE Daily. For snart et år siden, dvs 17 februar 2010, ble Water Street under Brooklyn Bridge dekka med 800 bøker. De lå oppslått i veien, med lysende små ledpærer mellom sidene. Installasjonen het Literature vs. Traffic. Bak installasjonen sto Luzinterruptus, et kunstnerkollektiv fra Spania, som tydeligvis har holdt på  med lysinstallasjoner lenge og bruker det for å leke med urbane rom, ta gata tilbake.

Ideen bak Literature vs. Traffic var en fredelig protest mot all forurensninga, støyen og ikke minst alle bilene som florerer i området. Istedet for travle biler, kunne gata fylles av spaserende mennesker som kunne stoppe opp underveis og lese i bøkene.

800 lysende bøker under Brooklyn Bridge. Foto: Gustavo Sanabria

Jeg vet ikke om jeg ville fått så mye ut av selve lesinga, men å se 800 bøker slått ut over gata, midt i byen, må utvilsomt ha vært fint. Kanskje en oppfordring til å ta det med ro?

Les mer, stress mindre.

Enhanced by Zemanta