24 going on 45

Hvor mye skal en forfatters intensjoner ha å si for boka? Om man liker det man leser, fordi man tolker det på én måte, hva har det da å si om forfatteren har ment noe helt annet? Jeg spør fordi jeg tenkte ekstremt mye på intensjoner og tolkning mens jeg leste disse 9 novellene som handler om kvinner og menn, kjønnsmønstre, søskenforhold og ekteskap, uvennskap og vennskap og ikke bare en liten prosentandel hat.