Det går over

Det går over Det er sørpe nedpå striten, alle gutta har gått hjem En tuba ligger slengt i rennestein’ Og klokka oppå Freia har stanset kvart på fem Det du hører e’kke latter, bare regn Hun sa hun ville dra hjem dit hun kommer fra Men jeg tviler på hun kom...