Siden sist!

Flere på twitter, blant annet poet Helge Torvund ,reagerer på at ingen av de 25 debutantene som Dagbladet presenterte her om dagen var poeter. Diktdebutant fra Samlaget, Kristina Leganger Iversen skriver i innlegget men diktarane var ikkje invitert: melding frå db si...