Ooooh

Via monster-munch kom jeg over en vakker installasjon, laget av Jiyeon Song som mastergradsarbeid. Denne paviljongen har hundrevis av små hull, som gjør at når solen går sin gang over himmelen, vil stadig nye tekstbiter av et dikt komme til syne på bakken. Og fordi...