Via monster-munch kom jeg over en vakker installasjon, laget av Jiyeon Song som mastergradsarbeid. Denne paviljongen har hundrevis av små hull, som gjør at når solen går sin gang over himmelen, vil stadig nye tekstbiter av et dikt komme til syne på bakken. Og fordi solen beveger seg annerledes i sommer- og vinterhalvåret, vil det også være to ulike dikt som projiseres.

The resulting effect is inviting and magical. Within the pavilion, the poem can be seen between 8 AM and 4PM. The poem consists of 5 lines with each line lasting about an hour. The slowness of message offers us a meditative moment within our hectic lives.

Se video, flere bilder og beskrivelser på prosjektets hjemmeside.