Jeg elsker hvordan til og med avanserte automatiske systemer kan fortelle festlige fortellinger: