STREET LOGOS
Tristan Manco
Thames & Hudson 2005
125 sider

Du kan forsåvidt mene hva du vil om den, men den er nå en gang der, i den ene eller andre varianten: grafittien. Faktisk representerer grafittien en mer mangslungen verden enn man intuitivt forbinder den med.

Grafitti kommer både i form av hele verker, «pieces», «signs», som særegen ikonografi og installerte objekter. Den som leter vil som kjent finne og lite overraskende er det ikke i Norge man begynner jakten på de virkelig gode grafittiene. Man må selvsagt til metropolene: Paris, New York, London, Roma, Tokyo, Mumbai, Melbourne etc.

En av dem  som har gjort seg bemerket alle disse stedene – og flere til – er graifittikunstneren Invader. Han lager små mosaikker med «space invaders», hentet fra et gammelt tv-spill. Disse limes deretter på byens bygninger, på strategiske og iøynefallende steder. En annen er franske Olivier som maler sine runde strekmenn rett på asfalten med malingsrulle. Det som i utgangspunktet var en rudimentær liten figur har med tida utviklet seg til en mer kompleks karakter med individuelle trekk og personlig stil. Noen av Oliviers graifittitegninger framstiller figurer som lager sine egne «piecer». Sånn sett demonstrerer grafittien at den bør betraktes som noe mer enn uinteressant herværk.

Det utgis årlig flere fotobøker om grafitti fra hele verden. Det er viktige utgivelser siden de dokumenterer en mer flyktig og ikke-kommersiell kunstform enn den vi får presentert i mer tradisjonelle kunstbøker. Ting som per definisjon er ulovlige, får naturligvis ikke være i fred. Det rammer også grafittien, som dermed har en kort levetid. Interessant nok er det denne flyktigheten som gjør at grafittien er i stadig utvikling, siden det hele tiden må fylles på med nye verker og ideer etter at gamle er fjernet. Og det slo meg da jeg bladde gjennom bildene i Tristan Mancos sju år gamle bok, at jeg så på en verden som høyst trolig ikke lenger eksisterer.

Men det er cool, siden grafittien representerer den unge sprut i opposisjon til den gamle grut!