Roma – 7 vandringer
Thomas Thiis-Evensen
Foto: Morten Krogvold
Cappelen Damm 2009
289 s

Roma – 7 vandringer er en bok som tar reiseguidenes forslag til gåturer i bymiljøet til et nytt nivå. Med sine syv foreslåtte ruter i Roma leder forfatter Thomas Thiis-Evensen leseren med kyndig hånd gjennom Romas arkitektur, kunst og ikke minst historie. Ledsaget av Morten Krogvolds bilder blir turene en ny opplevelse av Roma.

Før du begynner å tenke at dette er den ideelle boka å ta med på din kommende tur til Roma, la meg først si noe om formatet på boka. Dette er det jeg vil karakterisere som et praktverk, altså tung og stor. Dessverre ekstremt lite egnet til å bære med seg på vandring. Beklagelig, for når du leser kan du nesten se deg selv sette deg ned på kanten av en fontene, foran et stort bygg, trekke opp boka og få masse ny informasjon om historikken, hvordan det ble bygd, hvem som gjorde det, og anekdoter knyttet til stedet. Thiis-Evensen har en overflod av kunnskap som han formidler på en enkel måte, enten det er om Pantheon, gatestrukturen eller området rundt Colosseum.

Noe av det vil kanskje være lett behandlet, spesielt for de som ikke har en innføring i den romerske antikken i bagasjen allerede. Her er det navn som dukker opp, blir litt overfladisk nevnt, og så lagt til side, så en viss bakgrunnskunnskap gjør nok verket mer leseverdig. Ikke slik å forstå at alt behandles uten dybde, spesielt i beskrivelsene av bygg er forfatteren grundig og skriver med en tone som formidler både respekt og ærefrykt for arkitekturen og historien. Man lar seg rive med av begeistringen.

Likevel blir språket til tider vel enkelt og banalt, og noen setninger gir meg følelsen av å være 6 år og på tur med bestefar:

Det nye palasset erstattet søylen, men man fortsatte med jussen på det samme stedet: I 200 år var palasset pavelig rettsbygning, helt til det italienske parlamentet flyttet inn etter 180. Også parlamentet hadde med lover å gjøre – de laget dem.

Bildene i boka blir en essensiell del, siden man tross alt ikke kan ta med seg boka til stedene som beskrives, må stedene tas til oss. Krogvolds bilder er i sort hvitt og viser på mange vis et Roma som vi vanligvis ikke ser. Et ofte folketomt, og nesten øde Roma, selv der vi kan se mennesker forsvinner de mot kulissene. Man kan nesten føle stillheten gjennom bildene. Et litt annet Roma enn det som vanligvis møter deg som turist. Både oversiktsbildene, og de som går inn og viser detaljer er vakre og tidløse. På mange måter bryter de med den overøsende og evig fortellende skrivestilen i boka, med å være knappe og hemmelighetsfulle.

De tegnede kartene der ruten til en ny vandring er tegnet opp, er fine for de av oss som ønsker å orientere oss i en by vi kjenner litt. Det at de er i en litt gammel stil, der alle bygningene er tegnet inn, gir oss følelsen av den lange  historien til byen.

Roma – 7 vandringer
er en interessant og vakker bok, men dessverre uhåndterlig, og leses derfor best hjemme av tidligere romavandrere som kan kjenne seg igjen, og glede seg til neste gang.