poetry

For om lag to år siden tok jeg et fag i webdesign ved universitet. Mye kan nok sies om dette faget, men jeg skal nøye meg med å fortelle om det beste som kom ut av det. Vi fikk i oppgave å analysere en av vinnersidene til årets Webbyawards, og da kom jeg over siden til The Poetry Foundation, og hvilken side! Hvorfor hadde ikke foreleserne på litteraturvitenskap anbefalt disse? The Poetry Foundaton er utgiver av USAs eldste poesimagasin, Poetry, som ble grunnlagt i 1912, som i sin tid trykte tidlige dikt av senere storheter innen angloamerikansk litteratur som T. S. Eliot, Ezra Pound og William Carlos Williams.

Hva finner du så på dette nettstedet? Mengder av poesi selvsagt, sortert etter forfatter, dikt, anledning, forfatters fødsels/dødsdato og et par kategorier til som skal gjøre det enkelt å finne fram i deres store diktdatabase. I tillegg til å finne diktene nedskrevet, har de også en egen podcast og videoer hvor forfatterne framfører sine dikt. Det er ikke bare dikt her, du finner også fyldige artikler om mange av databasens forfattere, kulturkalender og poesirelaterte nyheter. Om jeg skulle komme med noen innvendinger (og det er knapt en innvending) så er det at det hovedsaklig kun tar for seg angloamerikansk og engelsk poesi. Det er enkelte poeter fra andre deler av verden også, men her er utvalget mer spredt og tilfeldig. Vi finner kanskje liknende alternativer her hjemme, men til nå har jeg ikke funnet et på langt nært like omfattende og grundig nettsted som poetryfoundation.org. Dagbladet har sin lite pene, men funksjonelle diktbase og litlive.no gir en oversikt over den nyeste skandinaviske poesien, og NRKs litteratursider er også fine. Til sammen kan du kanskje gjennom disse sidene få et lignende tilbud som du finner på poetryfoundation.com. Vet dere om flere gode nettressurser for poesi?