Slate.com er nettavisen i mitt hjerte, mye fordi de skriver kommentarstoff heller en nyhetssaker, og har en grundig og god kulturdekning. Katha Pollitt har skrevet en interessant omtale av A jury of her peers av Elaine Showalter som er verdt å få med seg. Boka tar for seg amerikanske kvinnelige forfattere, og hvordan bøker av kvinnelige forfattere gjerne kan være populære i markedet, men så å si aldri får faglig anerkjennelse, og Pollitt tilbyr interessante perspektiver på et omdiskutert felt.