Hva er feminisme
Cathrine Holst
Universitetsforlaget, 2009
160 s

Hva er feminisme høres unektelig litt tørt ut, og det er vanskelig å tenke seg hvem som skal være målgruppen for en slik bok. Er det unge piker som skal oppdage feministen inni seg, eller voksne mennesker som endelig skal sette seg inn i den der feminismen? Svaret ser ut til å være ingen av delene: boka er analytisk, men lettlest, skrevet for et publikum som ønsker å gå dypere inn i materien for å forstå bakgrunn og uenigheter.

Boka tar for seg feminismens historie, de forskjellige ideologiske retningene og forholdet til politikk og vitenskap. I alle kapitlene gir Holst først en lett gjennomgang av de vanlige forståelsene og argumentene knyttet til temaet, for så å gå gi motstand til de vante synene, og tilby andre tolkninger av gamle problemstillinger. Hun klarer på en enkel måte å skissere opp de forskjellige utgangspunktene for feministiske grupperinger. Hovedsakelig fokuserer hun på liberalfeminister og sosialistiske feminister, men tar også for seg andre retninger som radikal-, multikulturalisme- og omsorgsfeminisme.

På elegant vis klarer hun å både gi et bredt bilde og å ta tydelige standpunkt. Hun viser hvordan man kan argumentere for og imot de fleste satte synspunkter, men glir på ingen måter ut i relativisme.

Stemmen hennes er gjenkjennelig gjennom argumentasjonen, og hun er tydelig på egne meninger. For meg er ankepunktet mot boka noe hun selv uttrykker som en mangel i en av tekstens mange informative fotnoter, den mangler et eget kapittel om hvordan feminisme bedrives gjennom kunst og kulturelle utrykk. Det taler positivt for boka at jeg skulle ønske Holst også kunne brukt sin analyse på hvordan feminisme påvirker kunst og kultur, og hva hun tenker om kvotering av kvinner innenfor kreative felt, som for eksempel av kvinnelige regissører.

Hva er feminisme er en bok som kan forklare hvorfor feministene kranglet i sommer (fint oppsummert av Kvinnekongen), og som viser at det å være feminist ikke er å være fastlåst til én ideologisk retning som for eksempel sosialismen, slik man lett kan få inntrykk av i norsk media. Dersom du vil lese mer om Cathrine Holst, kan du lese intervju av henne hos Minerva, eller lese hva hun tenker om feminisme og frihet.