Jeg leser en bok. Hovedpersonen dør. Jeg blir sur. Har jeg lov til å si at forfatteren gjorde feil i å drepe karakteren? Det kan også være en brist i symbolikken så vel som et ufullendt handlingsforløp som irriterer meg, og jeg tenker at ”her har forfatteren tatt feil avgjørelse”.

Hamsuns originalmanuskript til Landstrykere.

I utgangspunktet har jeg ikke mye jeg skulle ha sagt. Det er ikke mitt univers, og det er bare én person som kan forandre handlingen, nemlig forfatteren selv. Eller kanskje ikke. Hva med foreleggeren. De gode vennene som fikk lese boken på forhånd og gi kommentarer. Et manuskript som sendes inn, er aldri helt ferdig. Det gjenstår alltid flikking, retting og stryking før det endelige resultatet går i trykken. Forfatteren er aldri alene om å ta alle avgjørelsene.

Før i tiden var det ikke uvanlig at forfatterne redigerte litt på boken selv etter at den var utgitt. Knut Hamsun var en forfatter som kunne forandre på store deler av bøkene sine fra førsteutgaven til den neste. Han kunne droppe hele kapitler eller føre til setninger her og der. I mange tilfeller har det løftet bøkene enorm, og ting som var for åpenbare eller banale er rett og slett klippet bort. Det er kanskje derfor det er så spennende å eie en førsteutgave av et verk fra 1800-tallet.

norahelmerMen det ikke helt uproblematisk å drive slik redigering. For hvilken bok er den riktige? Og svekker det ikke boken og forfatterens troverdighet når handlingen endres? Jeg kan ta Noras sorti i Et dukkehjem (1879) som eksempel. I Norge slo denne slutten svært godt an. I Tyskland not so much. Faktisk ble tyskerne så sure at Ibsen endret stykket slik at Nora i siste scene røres av en morskjærlighet så sterk at hun ikke klarer å reise fra mann og barn. Et voila – det tyske publikum er fornøyd. Men hele symbolikken i stykket er endret og peker i motsatt retning. Heldigvis har også tyskerne i ettertid fått sansen for den samme slutten som vi.

Til syvende og sist er det forfatteren som har mest makt over sitt eget verk. Og denne makten må brukes med varsomhet. Dersom man skaper noe, må man også sørge for å ta hensyn til de uskrevne regler om forventning, sjanger og symbolikk som ligger i det litterære univers. Jo da, jeg har lest Derrida. Jeg vet at slike regler ikke egentlig finnes. Men de gjør det likevel, så lenge vi forventer at de finnes.

Det finnes ingen fasitsvar på hvordan er bok skal være, men det finnes likevel god symbolikk og dårlig symbolikk. Akkurat som jeg nå forsøker å få denne teksten til å gi mening og henge sammen for å formidle et poeng, må skjønnlitterære tekster gjøre det samme. Da mener jeg faktisk at jeg har rett til å si at forfatteren kan ta dårlige avgjørelser i sin skriving. Det er interessant å se at store forfattere som Hamsun har valgt å rette opp i slike småfeil etter utgivelse. Kanskje hadde det vært artig om også dagens forfattere turde å gjøre det samme? Se for deg twittermeldingen fra Jan Kjærstad:

«Har skrevet bok. Er dere fornøyd? Lurer på å endre slutten. Forslag?»