VINTERSTORM

Å, lat det bura, å lat det braka,
lat huset riste og tufti skaka!
Lat brotna allting som brotna kan!
Det døyver tankane litegrand.

Um stormen tok både hus og hytte –
det vart eit bel då eg mindre sytte;
Um jordi gav seg i djupe grunn, –
då fekk eg gløyma ei liti stund.

Um sky datt ned som på himlen flakkar,
um havet braut yver alle bakkar,
ja um all verdi seg søkkte ned, –
so vart det slutt og so vart her fred.

– or Haugtussa (1895)