Noen ganger er det veldig fint å bo i Oslo:

I morgen begynner Tronsmos bakgårdssalg, det de selv kaller «marianergropa av bakgårdssalg». Facebookarrangementet.

Aschehougs bakgårdssalg kommer neste torsdag, og varer til lørdag, og der blir det sikkert også mulig å finne noen bøker. Facebookarrangementet.

Til slutt er det bakgårdssalget i Huitfelts gate, med bøker fra forlagene Pax, Oktober, Samlaget, m.m.m, 9.-11. september. Facebookarrangementet.