Poetisk nivåskifte

Etter å hå fått på meg at jeg er en kvasipoetisk ungdom,  har jeg tenkt på at jeg  kanskje ikke er poetisk nok på Bokmerker. Er det kanskje min feil at Bokmerker ikke når opp til poetiske eller ultrapoetiske standarder?  Da er det er kanskje ikke så dumt å se litt på...