Stein til stein

Stein til stein

Jon Fosse Stein til stein – 39 dikt og 1 salme Samlaget 2013 Fra åpningsdiktet «Svevnens kjærleik» til det avsluttende diktet «Det mørknar» beveger Fosse seg gjennom naturen og mennesket. Og mellom natt og dag, mellom himmel og hav, mellom det mørke og det lyse...