Siden sist

Siden sist-redakasjonen er på vei inn i en mediedepresjon. Redaksjonen lytter til P2, og spør seg selv, hva skjer med sendeskjemaet? Når ble radiohverdagen min et gigantisk intetsigende magasin? Heldigvis finnes det steder der seriøsiteten fremdeles bor, der dybde er...